Trygderettigheter/muligheter

Det har etterhvert kommet flere og bedre muligheter for trygdedekning av tannbehandling. Hos oss etterstreber vi å holde oss oppdaterte med hensyn til disse reglene til det beste for våre pasienter.

Tannlegen kan nå sende regning direkte uten å søke på forhånd. Dette gjelder alle tilstander som er listet opp i §§ 5-6, 5-6a og 5-25, blant annet ved infeksjonsforebyggende behandling( ifbm transplantasjoner), kreft i munnhulen, sjeldne medisinske tilstander og periodontitt-rehabilitering (nye tenner etter tannkjøttsykdom), munntørrhet, alvorlig tannslitasje etc.

Det er Helfo som forvalter regelverket som en ytre etat under Helsedirektoratet.

Våre tannleger har svært gode kunnskaper om alle de forskjellige mulighetene og prosedyrer. Pasienten må være behjelpelig med å fremskaffe relevante opplysninger som legeattester o.l. vi hjelper deg med tolkningen/sende regning og gir deg overslag over hva det vil koste deg i de ulike tilfellene. Vi har direkte oppgjør med Helfo, slik at du slipper å legge ut store summer for så og få tilbake fra Helfo.

Hva slags muligheter finnes?

Man har nå samlet alle trygderefusjoner til tannbehandlinger under èn paragraf i folketrygdloven; § 5-6. Dette gjelder f. eks operasjon av visdomstenner/dyptliggende tenner eller røtter, prøvetaking, systematisk behandling av tannkjøttsykdom, tannskader ved ulykke. Enkelte sjeldne medisinske tilstander gir også mulighet til stønad (det finnes en egen liste over tilstander, en A og B-liste).

Skal du ha en større hjerteoperasjon eller organtransplantasjon har du mulighet til stønad, det samme hvis du har kreft i munnhulen eller tilgrensende vev og erstattning av tapte tenner pga marginal periodontitt (Pyrea) .

Tidligere måtte man søke på forhånd. Nå trenger ikke pasient/tannlegen søke lenger. Tannlegen vurderer og dokumenterer i journal om det er grunnlag for refusjon fra trygden etter spesielle takster (offentlige takster), deretter sender han/hun en regning til Helfo som utbetaler direkte til tannlegen. Du slipper altså å legge ut for dyre behandlinger.

Yrkesskade

Det er viktig at du kommer til tannlegen umiddelbart etter skaden. Tannlegen vil sende inn de nødvendige papirer og røntgenbilder. Du kan da få full dekning, etter offentlige takster. Vi har høyere takster og det må derfor påregnes et mellomlegg du selv må betale. Dette beløp kan du kreve tilbake fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Tannskade, ved ulykke.

Du kan i enkelte tilfeller også få refusjon fra Helfo ved vanlige fritidsulykker. Dette forutsetter at du oppsøker tannlegen med en gang og behandlingen må påbegynnes innen 1 år. Har du forsikring kan den dekke det som Helfo ikke dekker.

Hva gis i støtte?

De ulike gruppene har forskjellig dekning. Men likt for alle grupper er at det finnes noe som vi kaller “offentlige takster” (Veileder: “Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling”) Les mer her.

Helfo forholder seg kun til disse takstene. Hvis man har rett til full dekning (eks.infeksjonsforebyggende ved hjerteoperasjon/organtransplantasjon, svulster i munnhlen) menes det etter de offentlige takstene, ikke tannlegens takster.
Disse takstene er normalt noe lavere enn våre priser derfor blir det alltid et mellomlegg å betale.

Pasienter kan henvende seg til Helfo, Helseøkonomiforvaltningen, Tlf 815 70 030.

Har du flere spørsmål er det bare å ta kontakt med oss

Nyttige lenker:
www.helfo.no
www.helsenorge.no
www.tannlegeforeningen.no

©2021 Knapstad Tannklinikk  |  Webdesign by Monk

Log in with your credentials

Forgot your details?