Personværn og Cookies

Personvernerklæring: Behandling av personopplysninger ved Knapstad Tannklinikk as

Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Knapstad Tannklinikk as behandle
personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor
vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Knapstad Tannklinikk as.

Du kan kontakte oss påfølgende:

Adresse: Veigård 3
E-post: firmapost@knapstadtannklinikk.no
Telefon: 69924230
Organisasjonsnr: 819612072
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i
kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å
opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer da som følge av avtale med
pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven,
pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle
personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på
grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe
deg med det du lurer på.

3.Vi bruker cookies for å bedre brukeropplevelse og sikkerhet.

Cookies (informasjonskapsler) er små filer som ligger lagret i din nettleser eller på den enheten du bruker når du åpner en nettside. Som de fleste nettsider bruker vi cookies for å kunne gi deg en bedre, raskere og tryggere brukeropplevelse. Eksempelvis, bruker vi cookies til:

  • Å muliggjøre enkelte funksjoner i systemet.
  • Forbedre sikkerheten til din brukerkonto og andre brukerkontoer hos oss.
  • Gi innsikt i brukeratferd for forbedring av brukeropplevelsen.

Vi bruker industristandard analyseverktøy for analysering av besøkende, og disse verktøyene kan sette cookies i nettleseren din, for å gi innsikt i brukeratferd ved bruk av nettsiden. Databehandler samler, gjennom analyseverktøyet Google Analytics, inn avidentifiserte opplysninger om besøkende. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som brukes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet og tjenesten som leveres. Eksempler på hva statistikken brukes til er: informasjon om hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Blokkere og slette cookies

Hvis du ikke ønsker at det skal settes cookies når du besøker nettsiden så kan du endre på dette under innstillinger i nettleseren din. Mer informasjon om dette finner du under dokumentasjonen for din nettleser. Merk at hvis du skrur av muligheten nettsiden har til å sette cookies kan det påvirke brukeropplevelsen samt at noen funksjoner på siden ikke vil fungere.

Du kan også slette eksisterende cookies i nettleseren din. Se dokumentasjonen til din nettleser for mer informasjon om hvordan dette gjøres.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.
Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som for eksempel ved henvisning til
spesialistbehandling, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle
personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle
ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
Opus Datasystemer as (vårt elektroniske pasientjournal system). Benyttes til å opprette journal i vårt

elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter

vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient-
og brukerrettighetsloven.

Helfo for innsending av krav om refusjon.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem.
Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf.
pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene
ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du
trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er
oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i
helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler
for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.
Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har
videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du
kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse
til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter
overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen
som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste
måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi
på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger,
kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg
oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

©2022 Knapstad Tannklinikk  |  Webdesign by Monk

Log in with your credentials

Forgot your details?