Krone/Bro behandling

Krone

Dersom tannen har for store skader til å bli reparert med en fylling kan man lage en krone. Krone er da en erstatning for tannkronen.
Kroner lages i dag hovedsakelig av keramiske materialer, men det finnes også kroner som kombinerer metall og keramisk materiale og kroner i bare metallmateriale (gull). Din tannlege velger materiale ut ifra hvilken tann som skal restaureres, estetikk og styrke.

Som regel må man slipe til enda litt til av tannen enn det som allerede er borte pga f.eks gammel fylling. Etter at tannlegen har slipt til tannen blir det tatt et avtrykk og dette sendes til tanntekniker. I mellomtiden til neste besøk må du da ha en midlertidig krone. Normalt sett tar det 1-2 uker til kronen er ferdig fra tannteknikeren.
I noen tilfeller vil tannlegen sende deg til fargeuttak hos tanntekniker, andre ganger er det tannlegen som tar ut fargen i samråd med deg.

Kronen vil ligne en normal tann og holdbarheten er god men er selvfølgelig avhengig av god munnhygiene og regelmessig sjekk.

Bro

Dersom man mangler en tann og det finnes tenner på hver side av luken kan det lages en bro. En bro er en fast løsning som blir “limt ” på dine egne gjenværende tenner der “tannen” (leddet) som mangler henger fast i de to sidetennene. Bro kan lages i rent keramiske materialer eller i en kombinasjon av metall og keramisk materiale. Tannlegen velger materiale i forhold til holdbarhet/bitt/estetikk etc.
Tannlegen må slipe til dine tenner som danner festene for broen slik man gjør til krone. Avtrykk/farge tas og midlertidig bro lages og arbeidet sendes til tanntekniker. Etter 1-2 uker er broen ferdig og kan “limes” på dine egne tenner.
Broen vil ligne normale tenner og holdbarheten er god, men er selvfølgelig avhengig av god munnhygiene og regelmessig sjekk. Det er svært viktig med renhold under/mellom broens bestanddeler. Din tannlege/tannpleier gir deg instruksjoner om renhold.

©2021 Knapstad Tannklinikk  |  Webdesign by Monk

Log in with your credentials

Forgot your details?