Informasjon om Korona

Informasjon om Korona

Tannlegers fremste jobb er å ivareta pasienters helse. Jobben vi utfører innebærer tett kontakt med pasienter. Vi har derfor godt etablerte hygienerutiner og følger alltid nasjonale smittevernregler uavhengig av pandemien vi nå står ovenfor. Hygienerutinene på behandlingene våre vil av den grunn oppleves relativt likt som før, med unntak av behandlinger der det potensielt vil kunne forekomme vannsprut. Da bruker tannlegene våre full smittevernsdrakt. Oppholdet før og etter selve behandling vil på den andre siden være noe annerledes. Vi ber deg derfor lese videre slik at dere er godt informerte om smittevernsrutinene på klinikken og hva vi ønsker av dere som pasienter. 

For å sikre en trygg behandling av alle pasienter og redusere risikoen for spredning av koronavirus ber vi deg som pasient å følge FHIs retningslinjer. Ved symptomer på luftveisinfeksjon som sår hals, feber, hoste eller tungpusthet er det viktig at du tar kontakt slik at vi kan utsette timen til du er frisk. Det samme gjelder om du har oppholdt deg i et risikoutsatt område eller vært i nærkontakt med koronasmittede. 

Pasientforberedelse ved tannlegebesøk

Vi ønsker at alle pasienter tar personhygiene på alvor, og ber deg derfor: 

  • Vaske hendene godt før du setter deg ned i venteværelse 
  • Møte opp alene til timen for å sikre minst mulig mennesker i venteværelse samtidig.
  • Ta kontakt med oss hvis du er avhengig av å ha med deg en person. 
  • Hold 1-meters avstand til andre pasienter. 
  • Fyll ut korrekt informasjon om smittestatus før behandlingen, og skyll munnen med munnskyll (på klinikken)

Klinikkens hygienetiltak

  • Før hver enkelt behandling steriliseres alt utstyr og alle overflater i behandlingsrommet. 
  • Tannlegene ved klinikken bruker alltid engangshansker og munnbind under behandling. Full Smittevernsdrakt brukes ved behov, og tannlegeuniformer vaskes daglig på 85 grader. 
  • Alle overflater pasienter kan komme i kontakt med desinfiseres jevnlig i løpet av dagen.
  • Håndsprit er tilgjengelig i venterom og ved resepsjon.

Velkommen til en trygg behandling hos oss!

©2022 Knapstad Tannklinikk  |  Webdesign by Monk

Log in with your credentials

Forgot your details?