Fjerning av visdomstenner

Fjerning av visdomstenner

Tannlegen foretar en klinisk undersøkelse og sjekker røntgenbildene og bestemmer ut i fra det om tannen kan trekkes eller om den må opereres ut.
Inngrepet skjer i begge tilfeller i lokalbedøvelse. Tannlegen legger ett lite snitt i tannkjøttet og bretter det til side. Noen ganger må man fjerne litt av kjevebenet nærmest tannen for å få plass til å få ut tannen. Andre ganger kan det også være nødvendig å dele tannen i flere deler. Til slutt renser og skraper man sårhulen og setter noen sting .

Vi vil gjerne gjøre inngrepet så trygt som mulig. Det er viktig at dvi har oppdaterte helseopplysninger om deg. Vennligst gi oss beskjed om: medisiner, sykdommer, allergier, unormal blødningstendens, tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling, graviditet, angst for tannbehandling o.l

Etter inngrepet:

Når bedøvelsen går ut (etter ca 3-4 timer), er det vanlig med litt smerter i området. Det er derfor normalt at man får smertestillende tabletter eller resept på smertestillende tabletter med seg.
Ved kompliserte inngrep er det vanligvis anbefalt å ta det med ro de første dagene. Unngå derfor hardt fysisk arbeid, trening og liknende i denne perioden.
Hevelse og gapevansker i noen døgn etter inngrepet kan også forekomme. Det er viktig å følge tannlegens råd etter inngrepet.

Alle kirurgiske inngrep innebærer en viss risiko for komplikasjoner.

©2021 Knapstad Tannklinikk  |  Webdesign by Monk

Log in with your credentials

Forgot your details?